Krakowskie Sukiennice

Kraków jest miastem, w którym na każdym kroku napotkać można historyczne budowle. Najbardziej „obfitym” w tego typu obiekty jest Stare Miasto. Głównym punktem położonego u stóp wawelskiego wzgórza Starego Miasta jest Rynek Główny. Centralną budowlą Rynku są Sukiennice.

Sukiennice Krakowskie nie są jedynym tego typu obiektem znajdującym się w miastach polskich. Jednak te krakowskie są najbardziej znane i rozpoznawalne przez większość odwiedzających miasto turystów. Sukiennice były to budynki stanowiące swego rodzaju hale targowe, we wnętrzu których znajdowały się kupieckie kramy. Nazwa tego typu obiektów związana była z tym, ze większość kupieckich kramów oferowała mieszkańcom miast sukna. Sukiennice można by przyrównać do dzisiejszych hurtowni lub specjalistycznych marketów. Obiekty tego typu umiejscawiano zazwyczaj w centralnym miejscu miast, głównie na rynkach. Najwięcej takich budowli spotkać można w miastach położonych na dawnych, głównych traktach kupieckich. Podobnie rzecz się ma w przypadku Sukiennic Krakowskich.

Początek Sukiennic w Krakowie sięga czasów Bolesława Wstydliwego. Za jego sprawą w roku 1257 dokonano lokacji miasta, a wraz z nią książę Bolesław zobowiązał się do postawienia kamiennych kramów oferujących sprzedaż sukna. Pierwsze kramy sukienne na krakowskim rynku tworzyły swego rodzaju uliczkę wzdłuż której kupcy eksponowali swoje towary. Pięćdziesiąt lat licząc od momentu powstania kramów, zyskały one zadaszenie. Tym sposobem nadany został pierwszy kształt budowli.

Kazimierz III Wielki modernizując polskie miasta zmienił również Sukiennice znajdujące się na rynku w Krakowie. Nowa budowla miała charakter gotycki. Jak na połowę XIV wieku cały obiekt był bardzo duży, liczył bowiem ponad 100 metrów długości, 10 metrów szerokości i 7,5 metra wysokości. Budowla w swoim pierwotnym, gotyckim kształcie, przetrwała aż do pożaru, który ją zniszczył w roku 1555.

W czasach renesansu przystąpiono do odbudowy zniszczonych pożarem gotyckich Sukiennic. W latach 1556-1559 odbudowano zniszczone Sukiennice. Odbudowę prowadzono zgodnie z obowiązującym wówczas renesansowym trendem. Istotną zmianę wprowadzono w roku 1601 wykonując poprzeczne przejście usytuowane w środkowej części budynku.

Kolejną przebudowę Krakowskich Sukiennic przeprowadzono w latach 1875-1879. W ramach tej przebudowy Sukiennice zyskały między innymi zewnętrzne podcieniowe arkady, nadając budynkowi charakterystycznego istniejącego do dziś wyglądu.

Współcześnie Sukiennice nadal pełnią rolę handlowe. Miejsce dawnych kramów z suknem zastąpione zostały stoiskami oferującym między innymi krakowskie pamiątki, biżuterię i wyroby rękodzieła artystycznego.

Część Sukiennic stanowi oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W budynku znajduje się także wejście do Podziemi Rynku Głównego