Katedra na Wawelu

Pierwsze biskupstwo w Krakowie powstało w w roku 1000. Wraz z nim przystąpiono do budowy na wawelskim wzgórzu katedry. Kolejna katedra powstała w miejsce już istniejącej. Budowę rozpoczęto za panowania Władysława Herma, a ukończono ją za czasów Bolesława Krzywoustego. W roku 1142 katedra została konsekrowana. W kolejnych latach do trójnawowej bazyliki dobudowywano kolejne kaplice. Katedra spłonęła w roku 1305 i na jej miejsce rozpoczęto wznoszenie nowej gotyckiej katedry. Inicjatorem budowy był biskup krakowski Nanker. Budowla oparta była w dużej mierze na istniejącej wcześniej romańskiej budowli. Rozpoczęta w początkach XIV wieku budowa doczekała się końca w roku 1364 kiedy to została konsekrowana przez biskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogdana Skotnickiego.

Na przestrzeni wieków katedra wawelska przechodziła wiele modernizacji. Niewątpliwie miejsce to jest nierozerwalnie związane z historią państwa polskiego. W murach tej katedry odbywały się koronacje kolejnych królów polskich. W jej wnętrzu znajdują się także miejsca pochówków 17 królów i członków ich rodzin oraz znamienitych osobistości ze świata wojskowego i politycznego.

Pierwszym królem koronowanym w wawelskiej katedrze był Władysław Łokietek. On też jako pierwszy król polski został pochowany w miejscu swojej koronacji. Pierwsi królowie chowani byli pod pomnikami lub posadzką katedry. Ostatnim tak pochowanym był król Jan Olbracht w roku 1501. Od tego momentu następne osoby chowane były w specjalnie do tego celu przygotowanych kryptach. Pierwsza krypta została zbudowana pod kaplicą Zygmuntowską.

Obok królów w katedrze chowani byli również inni zasłużeni dla Polski ludzie. Miedzy innymi swoje grobowce maja tutaj książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Marszałek Józef Piłsudski, generał Władysław Sikorski, a ostatnio Lech i Maria Kaczyńscy.

Do ciekawostek związanych z katedrą zaliczyć można plany jakie miał austriacki zaborca, chcąc zamienić katedrę na kościół garnizonowy. Znajdujące się w Katedrze grobowce miały być przeniesione do kościoła św. Piotra i Pawła. Na całe szczęście odstąpiono od tych planów. Natomiast w czasie II wojny Niemcy rabując wiele zabytków, zamknęli katedrę.

W krypcie św. Leonarda przyszły papież Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła odprawił 2 listopada 1946 roku swoją prymicyjną mszę. Kolejną w tym samym miejscu odprawił już jako papież Jan Paweł II w 50. rocznicę święceń kapłańskich 9 czerwca 1997 roku.