Brama Floriańska

Średniowieczny Kraków otoczony był kompleksem murów obronnych. U podnóża murów znajdowała się wypełniona wodą fosa. Fosa wyłożona była kamieniami co dodatkowo utrudniało jej pokonanie. Wjazd do miasta możliwy był przez jedną z ośmiu istniejących ówcześnie bram. Najważniejszą w tym systemie była brama zwana Floriańską. Jej duże znaczenie związane było z tym, że stanowiła ona początek Drogi Królewskiej prowadzącej na Wawel.

Brama usytuowana była na końcu ulicy Floriańskiej. Stąd też pochodzi jej nazwa. Brama została wzniesiona w roku 1307. Wyjście przez Bramę Floriańską było najbliższą drogą prowadzącą z miasta w kierunku Kleparza. Dziś Kleparz jest nierozerwalnie związany z miastem, natomiast poczynając od połowy XIV wieku do końca XVIII wieku było to samodzielne miasto, które współcześnie można by określić jako satelickie miasto dawnego Krakowa. Brama jest wysoką na 34,5 metra budowlą stanowiąca ważny element fortyfikacji miejskich. W jej wnętrzu można dziś zobaczyć prowadnice wzdłuż których opuszczana i podnoszona była krata, zabezpieczająca zarówna wjazd jak i wyjazd z miasta. Na murach bramy na zewnętrznej ścianie na wprost ulicy Floriańskiej, znajduje się pochodząca z XVIII wieku płaskorzeźba przedstawiająca św. Floriana. W drugiej połowie XVI wieku w sąsiedztwie bramy zbudowano Arsenał Miejski. W tymże XVI wieku w Bramie urządzone były stajnie miejskie.

Pod koniec XV wieku za sprawą króla Jana Olbrachta przed bramą wzniesiony został Barbakan, mający za zadanie chronić Bramę. Pomiędzy Bramą, a Barbakanem zbudowano otoczoną murami drogę, stanowiącą łącznik fortyfikacji z Bramą. Aby dostać się do miasta należało najpierw pokonać dwa most zwodzony prowadzący do Barbakanu, przejechać przez dziedziniec budowli i wydostać się z niej poprzez kolejny most zwodzony prowadzący do szyi łączącej z Bramą Floriańską.

W XIX wieku w związku z likwidacją murów obronnych planowano także zburzenie Bramy Floriańskiej, jednak na skutek protestu księcia Władysława Czartoryskiego odstąpiono od tego zamiaru. Dzięki temu dziś wędrując z krakowskiego rynku w stronę Barbakanu, udając się w tym kierunku ulicą Floriańską, podziwiać można ten wspaniały okaz średniowiecznej zabudowy obronnej.

Brama Floriańska jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia podczas zwiedzania Starego Miasta.