Krakowski Barbakan

Udając się ulicą Floriańską w stronę Plant, po przejściu przez Bramę Floriańską pierwsze co żuci się każdemu w oczy będzie to charakterystyczna okrągła ceglana budowla. Tą budowlą jest krakowski Barbakan. Barbakany budowano w średniowieczu jako element składowy murów obronnych, otaczających miasta. Najczęściej były to wysunięte na przedpole budowle fortyfikacyjne chroniące dostępu do bram miejskich.

Podobnie jest w Krakowie. Barbakan stanowił wysunięty przyczółek chroniący dostępu do Bramy Floriańskiej. Barbakan wzniesiono pod koniec XV wieku . Inicjatorem budowy był król Jan Olbracht. Fortyfikacja ta miała zabezpieczyć Bramę Floriańską przed spodziewanym zagrożeniem ze strony wojsk turecko-wołoskich. Barbakan zbudowany został na planie koła. Średnica wewnętrzna wynosi ponad 24 metry, a mury otaczające budowlę mają grubość ponad 3 metry. Cała budowla wzniesiona została w stylu gotyckim i wyposażono ją w 7 okrągłych wieżyczek. Początkowo Barbakan połączony był z Bramą Floriańską, murem obudowującym szyję łącznikową.

Sam Barbakan stanowi bardzo dobry przykład średniowiecznej budowli fortyfikacyjnej. Ciekawego wyglądu budynkowi nadają machikułu stanowiące zwieńczenie muru. Machikuły są swoistego rodzaju nadbudowami szczytów murów obronnych. Wystają one poza zewnętrzy obręb murów, umożliwiając tym samym obrońcom, prowadzenie ostrzału wroga jak również w przypadku dotarcia nieprzyjaciół w bezpośrednie sąsiedztwo murów, prowadzenie rażenie ich gorącą smołą lub wodą, obrzucanie kamieniami itp.

Dostęp do Barbakanu możliwy był przez dwie bramy zaopatrzone w mosty zwodzone. Jedna brama prowadziła na zewnątrz budowli, druga poprzez łącznik zwany szyją, umożliwiała dostęp do Bramy Floriańskiej.

Dziś Barbakan otoczony jest Plantami. Dawniej w miejscu dzisiejszych Plant, istniała szeroka na 24 metry i głęboka na 3,5 metra fosa. Fosa wyłożona była kamieniami, co dodatkowo utrudniało jej pokonanie. Pozostałości po fosie zostały ostatecznie zlikwidowane na początku XIX wieku, a na ich miejscu powstały istniejące do dziś Krakowskie Planty. Wraz z likwidacją murów obronnych rozebrano także szyję łączącą Barbakan z Bramą Floriańska.

Obecnie Barbakan stanowi oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Odbywają się w jego wnętrzu różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe. Ciekawą imprezą są organizowane tam projekcje filmów w ramach imprezy noszącej nazwę BarbaKino. Barbakan udostępniony jest do ruchu turystycznego.